Atenciˇ integral centrada en la persona

Cursos 2019


MAP ofereix la formació a mida de les necessitats del personal i ens desplacem als centres per tal de facilitar-la, adequant la temporalització, el calendari i l'horari.

 

Des del mes de gener del 2016, MAP Assessorament i Serveis, compta també amb un Centre de Formació propi ubicat a Mataró (al costat del Centre de Dia MAP -Passatge LLuis Gallifa, 8) on podem impartir formació a mida de la demanda i necessitats en la zona del Maresme.

El cost dels cursos MAP poden ser bonificats ja que som empresa organitzadora per la gestió de Formació Bonificada per empreses mitjançant la "Fundación Tripartita para la formación en el empleo"


CURSOS MAP  -  2019


TREBALL SOCIAL I TERAPÈUTIC • Estimular des de l'activitat: la Teràpia Ocupacional

 • Estimular des de l'activitat: Manualitats i materials específics

 • Estimular des de l'activitat: Musicoteràpia

 • Estimular des de l'activitat: Estimulació Cognitiva i Tallers de Memòria

 • Estimular des del moviment: Exercicis de Psicomotricitat

 • Estimulació en les activitats de vida diària per persones amb demència

 • El concepte AICP: Atenció Integral Centrada en la Persona

 • Estimulació per persones amb alt grau de dependència (Affolter®)

 • Estimulació Basal®: un suport a les AVD

 • Exercici Terapèutic Cognoscitiu per patologies del SNC (Mètode Perfetti®)

 • Gestió de les emocions en persones grans institucionalitzades

 • Protocol d'admissió i adaptació de nous usuaris en Institucions

 • Principis ètics i bones pràctiques dels profesisonals d'atenció a la  dependènciaATENCIÓ ESPECIALITZADA • Abordatge dels trastorns de salut mental en centres geriàtrics 

 • Les demències i la malaltia d'Alzheimer: Atenció integral

 • Acompanyament davant el sofriment i la mort

 • Protocols d'actuació en cures pal.liatives

 • Actuació del personal d'atenció directa davant trastorns de conducta en les  demències

 • Tècniques de comunicació

 • Abordatge de la sexualitat en persones grans institucionalitzadesATENCIÓ SANITÀRIA • Primers auxilis i actuacions en situació d'emergència

 • Cures bàsiques en geriatria

 • Atenció a les nafres i protocol de seguiment

 • Prevenció i abordatge dels procesos infecciosos

 • Atenció i cures pal.liatives 

 • Massoteràpia: Tècniques de massatge terapèutic per persones amb alta dependència

 • Dietoteràpia per patologies específiques de la gent gran

 • La cuina de mercat: nutrició i economia en l'atenció domiciliàriaPREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS • Gestió de l'estrés en l'atenció a persones dependents • Tècniques de relaxació i prevenció del burn-out per professionals d'atenció • Gestió i prevenció de riscos psicosocials • Prevenció d'agressions físiques i violentes degudes a trastorns de conducta • Counselling per a professionals de la salut en Institucions socials i sanitàries  • Higiene postural i relaxació • Mobilització de malalts d'alta dependència • Prevenció de riscos dels tècnics sociosanitaris
ORGANITZACIÓ I TREBALL EN EQUIP • Organització d'una Unitat de Demències en Centres Geriàtrics • Gestió del temps i conducció de reunions • Negociació, mediació i resolució de conflictes en equips de treball • Comunicació assertiva entre l'equip de treball • Gestió i motivació d'equips assistencials • El treball en equip en Institucions socials • L'avaluació contínua en el model d'atenció a les persones: PIAI • Direcció i dinamització tècnica d'equips de treball • Gestió d'informació a les famílies dels usuarisMAP ofereix també la possibilitat de cursar mòduls o unitats formatives associades a unitats de competència per tal de facilitar l'acreditació de competències professionals del Certificat d'Assistent Sociosanitari a persones dependents en Institucions Socials   DescÓrregues relacionades