Atenció integral centrada en la persona

Tallers lúdics i formatius

Els tallers MAP van dirigits a la població en general, però molt especialment al sector de persones grans.

L'oferta de tallers inclou temes diversos i d'interès per la població a qui van dirigits. La seva durada i estructura poden adequar-se segons les necessitats i els interessos de les entitats organitzadores. Igualment estem oberts a dissenyar tallers sobre altres temàtiques de caire social. 

Col·laboracions amb la Diputació de Barcelona, Fundació La Caixa i Entitats i Ajuntaments d'arreu de Catalunya.

Oferta Tallers 2018. Consulteu