Atenció integral centrada en la persona

Materials específics de psicoestimulació


L’equip tècnic de MAP dissenya materials específics pels seus Programes d’estimulació per tal d'evitar que es treballi amb eines no adequades o massa infantils.

Aquests materials els posem a disposició dels professionals i particulars que tenen cura de persones grans o de persones amb problemàtiques específiques.

Oferim:

  • Jocs que tenen a veure amb l’entorn real de les persones.
  • Materials d’estimulació cognitiva per persones amb problemes de demències per ajudar a l’orientació en el temps i l’espai, l’orientació respecte a un mateix, i l’orientació en les activitats de vida diària.
  • Materials per l’estimulació de la memòria.
  • Materials personalitzats per problemàtiques concretes.