Atenciķ integral centrada en la persona

FORMACIO I SERVEIS PROFESSIONALS: 934 588 278 ˇ mapbcn@mapserveis.org ˇ formacio@mapserveis.org
SERVEI ATENCIĶ DOMICILIĀRIA: 937 573 706 ˇ sad@mapserveis.org
CENTRE DE DIA MATARĶ: 937 415 298 ˇ mapserveis@mapserveis.org
Certificat Carta de serveis, centre de dia
Certificat Carta de serveis, atenciķ domiciliāria
Avís Legal

La present Política de Protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitades per l'Usuari a través del portal d'Internet (en endavant,el “Portal”) que GRUP MAP (en endavant EL TITULAR DEL PORTAL) posa a disposició dels usuaris d' Internet. La present Política forma part integrant de l 'Avís Legal accessible en tot moment des del Portal.

 

L'Usuari garanteix que les dades aportades son veraces, exactes, completes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pogués ocasionar como a conseqüència de l' incompliment de tal obligació. En el cas de que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l'Usuari garanteix que ha informat al citat tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a EL TITULAR DEL PORTAL per les finalitats assenyalades..

 

El Portal pot oferir funcionalitats per compartir continguts mitjançant les aplicacions de tercers, como Facebook, Twitter, Instagram, etc. Aquestes aplicacions o xarxes socials poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l'usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que es cerca a través d'aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

 

El Portal pot allotjar blogs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l' intercanvi de coneixements i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l'usuari pot ser compartida amb altres usuaris d'aquell servei, sobre els quals EL TITULAR DEL PORTAL no te control algun.

 

Amb objecte d'oferir informació o serveis d'interès en funció de la localització de l' Usuari, PORTAL podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l' Usuari, en aquells casos en que la configuració de l'usuari l'efecte així ho permeti.

 

A efectes de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, PORTAL podrà registrar la direcció IP (número d' identificació de l'accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre sí). Dita informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

 

Qui es el responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari?

 

Identitat: GRUP MAP està formada per  les següents entitats:

 

Denominació social: MAP ASSESSORAMENT I SERVEIS, S.L., es una societat espanyola inscrita en el  Registre Mercantil de Barcelona, Volum 31728, Foli 96, Full B-199851,INSCRIPCIÓ 1.

Domicilio social: C/ Roger de Flor, nº 91, 2on 3era 08013 Barcelona

CIF: B61959185.

 

Denominació social: MAP SERVEIS A LES PERSONES, S.L. es una societat espanyola inscrita en el  Registre Mercantil de Barcelona, Volum 35896, Foli 13, Full B-270275, INSCRIPCIÓ 1.

Domicilio social: Passatge Lluis Gallifa, 10-16 (08032) Mataró

CIF: G63599161

 

Denominació social: ASSOCIACIÓ MAP AL SERVEI DE LES PERSONES, es una Associació, inscrita en el Registre d'Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 29922-J/1 i data d'inscripciķ 20/12/2004

Domicilio social: Passatge Lluis Gallifa, 10-16 (08032) Mataró

CIF: G63599161

                      

Les dades de contacte  son:

 

Map Assessorament i serveis, S.L

Correu electrònic: mapbcn@mapserveis.org

Web: http://www.mapserveis.org/

 

Map Serveis a les persones, S.L

Correu electrònic: mapserveis@mapserveis.org

Web: http://www.mapserveis.org/

 

Associació Map al Servei de les Persones

Correu electrònic: mapserveis@mapserveis.org

Web: http://www.mapserveis.org/

 

 

Amb quina finalitat tractem les dades personals de l'Usuari?

 

EL TITULAR DEL PORTAL tracta la informació facilitada per l'Usuari amb la finalitat d'atendre les sol·licituds de diversa índole portades a terme  per part d'aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de:

 

 1. Gestionar el registre com usuari de la Plataforma: Les Dades Personals que ens aporti seran objecte de tractament per identificar-li com usuari de la Plataforma i donar-li accés a les seves diferents funcionalitats, productes i serveis que estan a la seva disposició com usuari registrat.
 2.  

 3. Contactar amb l'Usuari a través de correu electrònic, trucades telefòniques, enviament de SMS u altres mitjans de comunicació electrònics equivalents, en relació a actualitzacions o comunicacions informatives relacionades amb les funcionalitats, productes o serveis contractats, incloses actualitzacions de seguretat de la Plataforma, sempre que sigui necessari o raonable per la seva  execució.
 4.  

 5. Atendre les sol·licituds o peticions que realitzi l'Usuari a través dels canals d' atenció al Client disponibles sobre la nostra Plataforma o Tendes Físiques, si las hagués.
 6.  

  1. Gestionar els Currículums Vitae remesos a través del Portal.
  2.  

   1. La participació en blocs, mitjançant comentaris.
   2.  

   3. Les comunicacions a través de la Línea Ètica o Whistle-blowingHotline, (v) enquestes.
   4.  

   5. Comunicacions electròniques de naturalesa informativa o publicitària dels nostres productes i serveis d' acord amb els seus interessos.

    

   EL TITULAR DEL PORTAL podrà elaborar un perfil comercial, en base a la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base al citat perfil.

    

   En el supòsit de que l'Usuari es registri en el Portal a través del login social, EL TITULAR DEL PORTAL únicament accedirà a les dades personals de l 'Usuari per els  que hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l'accés de la xarxa social de que es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb les citades  aplicacions socials podria ser accedida por membres de la corresponent xarxa social, dites interaccions es regiran per les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. EL TITULAR DEL PORTAL no disposa de cap control ni responsabilitat respecte de dites entitats o de l'ús que realitzen de la informació de l' usuari.

    

   Informació sobre el tractament de dades per l’enviament de comunicacions des de EL TITULAR DEL PORTAL 

    

   Les dades emprades, o facilitades, en les comunicacions informatives i/o promocionals

   son tractades  per EL TITULAR DEL PORTAL per finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments i professionals de EL TITULAR DEL PORTAL o del seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant tecnologies a l’efecte;  i l’elaboració de perfils amb finalitats comercials.

    

   El consentiment per a l’enviament de dites comunicacions podrà ser revocat en tot moment a cada una de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a l’efecte.

    

   El criteri de conservació de les dades tindrà base en la manifestació contraria al tractament per la seva part. En tot cas, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat, i oposició, dirigint-se la seva petició a la direcció postal o bé a traves del correu electrònic, indicats mes a dalt.

    

   Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’Usuari?

    

   La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l’Usuari o perquè el tractament de les seves dades sigui necessari per la gestió i manteniment d’un contracte subscrit amb vostè; igualment, el tractament de les seves dades pot ser necessari per a complir amb les nostres obligacions legals i finalment, podem utilitzar les seves dades per aconseguir un interès legítim, com poder contactar amb l’usuari i oferir-li productes i serveis que puguin ser del seu interès.

    

    

   Per quan de temps conservem  les dades personals  de l’Usuari?

    

   Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’Usuari o mentre no es sol·liciti la  seva supressió per l’Usuari, sense prejudici dels terminis de 5 ó 10 anys de prescripció de les accions de responsabilitat derivades d’una relació contractual, establertes en l’article 1964 del Codi Civil i 121-20 Codi Civil de Catalunya, respectivament, segons sigui d’aplicació un o l’altre. En el cas concret de currículum les dades seran conservades durant el  termini necessari per realitzar el procés de selecció de personal, excepte indicació contrària per part de l’interessat.

     

   A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?

    

   EL TITULAR DEL PORTAL  es recolza en diversos proveïdors de serveis per poder oferir els productes i serveis esmenats, com serveis informàtics i d’emmagatzematge. Es per això que procedim a comunicar les seves dades quan sigui necessari per complir amb les finalitats esmentades en la present Política de Protecció de Dades.

    

   Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per el compliment d’obligacions directament exigibles a EL TITULAR DEL PORTA.

    

   Quins son els drets de l’Usuari quan ens facilita les seves dades personals?


   L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si EL TITULAR DEL PORTAL tracta dades personals que li concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits

    

   En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

    

   En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. EL TITULAR DEL PORTAL cessarà en el tractament de les dades, tret que per motius legítims imperiosos, o l’exercici o a la defensa de possibles reclamacions.

    

    

   L’Usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació  a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos havent de per això dirigir una comunicació mitjançant correu postal o electrònic  a EL TITULAR DEL PORTAL, a l’adreça postal indicada més a dalt  o bé a través de correu electrònic anteriorment indicat, amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.

    

   Igualment, l’interessat disposarà del dret a revocar el consentiment prestat en qualsevol moment i podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per presentar la reclamació que consideri oportuna.

    

   CONDICIONS D’US

    

   PROPIETAT INTEL·LECTUAL E INDUSTRIAL I US DELS CONTINGUTS

    

   Els textos, imatges, so, vídeo, dissenys, interactius de pantalla, dissenys gràfics, informacions generals o especialitzades i la resta de continguts d’aquesta Web són propietat de EL TITULAR DEL PORTAL o de tercers que han llicenciat a EL TITULAR per al seu us.

    

   Tots els logotips, marques i dissenys industrials que apareixen en aquesta Web formen part dels drets de propietat industrial de EL TITULAR DE EL PORTAL quedant prohibida qualsevol modalitat de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense la expressa autorització de EL TITULAR DE PORTAL. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció, i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d’aquesta Web sense el previ i expès consentiment de EL TITULAR DEL PORTAL,  a tret que s’indiqui el contrari o el seu us sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts a EL TITULAR DEL PORTAL i no suposi la concessió qualsevol llicència a l’Usuari.. Queda terminantment prohibit la seva utilització per a fins comercials, promocionals o contraries a la lley, la moral o l’ordre públic, que poguessin lesionar els interessos o perjudicar la imatge dl Titular o de tercers legítims, així com la seva distribució, modificació, alteracions o des compilació.

    

   No es permet la modificació dels originals d’aquest Site en cap manera, o la reproducció, exhibició pública, presentació o distribució o qualsevol altre utilització dels mateixos par alguna altre finalitat comercial o pública a menys que EL TITULAR DEL PORTAL així  li autoritzi prèvia i expressament per escrit per determinats materials. Als efectes d’aquestes Condicions, est prohibit qualsevol us d’aquestos materials en qualsevol altre web site o en un entorn informàtic en red, qualsevol que fos  la finalitat. L’autorització concedida per utilitzar aquest Site s’entendrà automàticament finalitzada em cas d’infringir qualsevol d’aquestes Condicions, estan obligats  destruir immediatament qualsevol informació obtinguda o impresa del Site.

    

   EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS

    

   EL TITULAR DEL PORTAL no garanteix que la informació d’aquest Web sigui correcte, estigui actualitzada ni sigui completa, i aquest lloc pot contenir imprecisions tècniques o errònies tipogràfiques.

    

   EL TITULAR DEL PORTAL no assumeix cap responsabilitat  i rebutja expressament qualsevol responsabilitat) sobre l’actualització d’aquest lloc per mantenir la informació

   Actualitzada ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l’usuari deu confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o tema descrit en aquest lloc.

    

   El TITULAR DEL PORTAL tampoc assumeix responsabilitat pels danys i prejudicis que l’usuari pugui patir per falta de disponibilitat o fe funcionament del site i/o de tots o alguns dels seus elements informacions, serveis, continguts, etc, o per falta de veracitat o exactitud de qualsevol d’aquest, així com per els danys i prejudicis que l’usuari pugui patir a traves d’espais accessibles d’Internet., com pàgines web, etc., mitjançant hipervincles o links establers en la site.

    

   NOM D’USUARI I CLAU D’ACCÉS:

    

   En cas  de que alguna pàgina d’aquest Site requereixi l’ús de claus d’accés, vostè serà responsable de protegir-la davant d’usos i revelacions no autoritzades. Qualsevol us d’aquesta Site empleat el seu nom i clau d’accés serà responsabilitat seva. Informi immediatament a EL TITULAR DE EL PORTAL en cas de adverteixi qualsevol us o revelació no autoritzada de la seva clau d’accés. L’usuari tan sol podrà escollir com clau paraules, números o conjunts d’ambdós que no siguin contraris a la lley, la moral, les bones costums generalment acceptades o l’ordre públic. Queda prohibida la utilització de clau que, de qualsevol manera, siguin violació del dret de propietat industrial e intel·lectual, o coincideixin o s’assemblin  a denominacions socials o eslògan publicitaris, quan apareguin de just títol per fer-ho. Els danys i prejudicis que pateixi el propi usuari, o generi a tercers, com  a conseqüència d’utilitzar claus i contrasenyes d’accés que vulnerin l’ aquí exposat seran de la única i exclusiva responsabilitat de l’usuari.

    

   CONNEXIONS  A ALTRES LLOCS WEB

    

   Les connexions d’aquest Site a web sites de tercers s’han establerts únicament com una utilitat per a l’usuari. En cas d’utilitzar aquestes connexions, s’abandonarà aquest Site. EL TITULAR DEL PORTAL no ha revisat tots els websites de tercers, i no controla ni és responsable dels mateixos ni del seu contingut. En conseqüència, EL TITULAR DEL PORTAL, no recolza ni fa cap declaració  respecte a aquestes web sites, o qualsevol informació, software o altres productes o materials que es trobin en els mateixos, o qualsevol resultat que es pugui aconseguir mitjançant la seva utilització. L’usuari serà l’únic responsable en cas de decidir accedir a qualsevol dels websites de tercers connectats a aquest Site.

    

   MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS

    

   EL TITULAR DEL PORTAL  es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en al seva pàgina web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en que aquests apareguin presentats o localitzats a la website.

    

   TRADUCCIONS

    

   El text d'aquest lloc Web pot estar disponible en idiomes que no siguin  el català i l'espanyol. El text pot haver estat traduït per una persona o per un software informàtic, sense intervenció ni revisió humana. Aquestes traduccions es proporcionen per la seva  comoditat, i EL TITULAR DEL PORTAL no garanteix que la traducció sigui precisa o complerta, tant si es una traducció automàtica como si la ha realitzat una persona.

    

   LLEI APLICABLE I FÒRUM

    

   EL TITULAR DEL PORTAL perseguirà l' incompliment de les anteriors condicions d'ús com qualsevol utilització indeguda de la seva website exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre amb dret.

    

   Per dirimir les possibles qüestions sobre l'ús d'aquesta web o els seus continguts es regiran  i s' interpretaran conforme a les presents Condicions d'Ús, l'Avís Legal i la legislació espanyola, sotmetent-se les parts, tot i que  una llei no ho permeti, a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renuncia de forma expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre-li en virtut del seu domicili.

   POLÍTICA DE COOKIES

   DEFINICIÓ I FUNCIÓ DE LES COOKIES

    

   Què son les cookies? Una cookie es un arxiu que es descarrega en el seu ordinador al accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els costums de navegació de un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que contenguin i de la forma en que utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l'usuari.

    

   La informació recaptada a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al lloc Web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el nostre lloc Web i els llocs visitats  just abans i després del mateix.

    

   Al navegar I continuar en el nostre lloc Web estarà consentint l 'ús de les cookies abans enunciades, pels terminis assenyalats i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies.

    

   QUINS TIPUS DE COOKIES UTILITZA AQUESTA PÀGINA WEB?

    

   Cookies tècniques: son un tipus de cookies dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a la web por exemple sense caràcter exhaustiu per la selecció de l 'idioma o de sessió.

    

   Cookies d'anàlisis: son aquelles que ja sigui perquè son tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el número d'usuaris i així realitzar la medició i anàlisis estadístic de la utilització que fan els usuaris del servici ofert. Per a això s'analitza  la seva navegació en  la nostra pàgina web amb la finalitat el de millorar l'oferta de productes o serveis que li oferim.

    

   FORMA DE DESACTIVAR O ELIMINAR LES COOKIES

    

   Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordenador.

    

   En el cas de que no accepti les cookies es possible que la pàgina web no funcioni correctament.

    

   Si volgués retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb la present Política de Cookies, haurà d'eliminar les cookies emmagatzemades en el seu equip (ordinador o dispositiu mòbil) a través dels ajustaments i configuracions del seu navegador d' Internet.

   Tot i que hagi ajustat la configuració del navegador, el nostre sistema crearà cookies en quant visiti el  nostre lloc Web.

    

   INFORMACIÓ SOBRE LA IDENTIFICACIÓ DE QUI UTILITZA LES COOKIES

    

   La informació obtinguda per les cookies es tractada tan sols pel  titular de la web que ha contractat la prestació del servei amb Google Analytics. En  la seva web side podrà accedir a les seves condicions legals.