Atenció integral centrada en la persona

FORMACIO I SERVEIS PROFESSIONALS: 934 588 278 · mapbcn@mapserveis.org · formacio@mapserveis.org
SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA: 937 573 706 · sad@mapserveis.org
CENTRE DE DIA MATARÓ: 937 415 298 · mapserveis@mapserveis.org
Certificat Carta de serveis, centre de dia
Certificat Carta de serveis, atenció domiciliària

Formació en l'àmbit d'atenció a les persones i a la comunitat


MAP ofereix serveis de formació adreçats a:

  • Entitats que gestionen serveis socials i sanitaris
  • Departaments públics de promoció econòmica i professional
  • Entitats d'inserció sociolaboral de col.lectius en risc d'exclusió
  • Professionals del sector
  • Cuidadors de persones dependents 


Cursos :

  • Formació Ocupacional en el sector de serveis sociosanitaris, socioculturals i a la comunitat. Portem a terme el Certificat de Professionalitat d'Atenció Sociosanitària a Persones Dependents (som centre homologat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i adjudicatari de l'Acord Marc del servei de Formació per l'Ocupació en serveis d'atenció a la persona del servei públic d'Ocupació de Catalunya)
  • Formació de reciclatge professional sòciosanitari i mòduls específics per obtenir les qualificacions professionals corresponents
  • Tallers formatius específics per persones immigrants
  • Tallers formatius per cuidadors no professionals
  • Tallers lúdics i formatius adreçats a la població en general

Hem col.laborat amb la Diputació de Barcelona per portar a terme activitats educatives de promoció dels drets i deures de les persones consumidores: Taller per fomentar una correcta interacció del consumidor amb els serveis bàsics de subministraments


Els cursos MAP es programen i realitzen tenint en compte les necessitats del col.lectiu a qui van dirigits. 

Els nostres docents estan especialitzats i aporten la seva experiència professional en les diferents àrees formatives.

Els cursos MAP són pràctics i participatius per tal de garantir la màxima eficàcia a l'hora de posar en pràctica els coneixements obtinguts.

La nostra experiència i manera de treballar ens ha fet mereixadors de la confiança de moltes Entitats públiques i privades de Catalunya.