Atenció integral centrada en la persona

Formació en l'àmbit d'atenció a les persones i a la comunitat

MAP Assessorament i Serveis, compta amb Centre de Formació propi ubicat a MATARÓ (Passatge LLuis Gallifa, 8), homologat pel SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya), així com aules homologades per cursar Certificats de Professionalitat d'Atenció Sociosanitària a Persones Dependents a MATARÓ (aules pòpies) i a GRANOLLERS- Centre Vallès (aules cedides per l'Ajuntament).

MAP Assessorament és Entitat adjudicatària de l'Acord Marc del servei de Formació per l'Ocupació en Serveis d'Atenció a la Persona del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

 

A més, MAP col.labora i imparteix cursos de formació  a:

  • Entitats que gestionen serveis socials i sanitaris
  • Departaments públics de promoció econòmica i professional
  • Entitats d'inserció sociolaboral per col.lectius en risc d'exclusió
  • Professionals del sector
  • Cuidadors de persones dependents

Cursos :

  • Formació ocupacional en el sector de serveis sociosanitaris, serveis a la comunitat, hosteleria i turisme
  • Formació de reciclatge professional sociosanitari i mòduls especí­fics per obtenir les qualificacions professionals corresponents
  • Tallers formatius especí­fics per persones immigrants
  • Formació per cuidadors no professionals
  • Tallers lúdics i formatius adreçats a la població en general

Els cursos MAP es programen i realitzen tenint en compte les necessitats del col·lectiu a qui van dirigits. 

Els nostres docents, a més d'experts en formació d'adults, aporten la seva experiència professional en les diferents àrees d'atenció a les persones. 

Els cursos MAP són pràctics i participatius per tal de garantir la màxima eficàcia a l'hora de posar en pràctica els coneixements obtinguts.

La nostra experiència i metodologia ens ha fet mereixedors de la confiança d'un gran nombre d'Entitats públiques i privades de tot Catalunya.