Atenció integral centrada en la persona

Projectes i Innovació


Elaborem estudis i projectes en l'àmbit comunitari i molt especialment els relacionats amb l'atenció a les persones.

Ens confien estudis específics diferents entitats privades i d'iniciativa social d'arreu de l'estat, així com Ajuntaments, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona..

Entre d'altres podem destacar:

- Estudis de viabilitat tècnica 
- Estudis de viabilitat econòmica 
- Estudis avaluatius de projectes portats a terme
- Estudis d'elaboració de guies pels consumidors de serveis a la comunitat