Atenció integral centrada en la persona

Programes d'activitats per Centres

MAP dissenya Programes d'Activitats adequats a la tipologia i necessitats concretes de cada Centre Geriàtric que afavoreixin la participació i garanteixin l’èxit de les intervencions.

Per tal de desenvolupar el Programa d'Activitats, posem a la seva disposició:
  • Educadors/es Socials i Tècnics d'Animació Sòciocultural de MAP que desenvoluparàn les activitats en el seu Centre en els dies i hores convingudes
  • Adaptació del servei a la seva organització interna
  • Supervisió continuada i coordinació del programa
  • Materials necessaris per les activitats
  • Compliment de tots els requisits exigits per ICASS
  • Confecció dels registres, informes i memòries
  • Anàlisi i avaluació de resultats
Oferim la opció d'adquirir :