Atenció integral centrada en la persona

FORMACIO I SERVEIS PROFESSIONALS: 934 588 278 · mapbcn@mapserveis.org · formacio@mapserveis.org
SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA: 937 573 706 · sad@mapserveis.org
CENTRE DE DIA MATARÓ: 937 415 298 · mapserveis@mapserveis.org
Certificat Carta de serveis, centre de dia
Certificat Carta de serveis, atenció domiciliària

Estimulació domiciliària a persones amb la malaltia d'Alzheimer o altres problemàtiques

MAP ofereix un programa específic a persones grans i/o amb alguna discapacitat psíquica o física una ajuda domiciliària i d'assistència professional qualificada, per tal de donar una millor qualitat de vida a les persones ateses.

Aquestes actuacions compten amb un acurat seguiment per part del nostre equip tècnic.

Finalitats del Programa:

  • Terapèutiques i d'estimulació.
  • De suport a la família.


Objectiu general:

  • Potenciar una millor qualitat de vida dels malalts i el seu entorn directe.


Objectius específics:

  • Atenció personalitzada en l'entorn familiar.
  • Millora de l'autoestima de la persona atesa.
  • Manteniment dels hàbits i la realització de les tasques de la vida quotidiana de la persona.
  • Formació dels cuidadors (professionals i familiars).
  • Potenciació de la participació i la bona relació social i familiar.