Atenció integral centrada en la persona

Serveis d'atenció domiciliària: Atenció i suport AVD, rehabilitacions, psicoestimulació i acompanyaments

MAP Serveis a les Persones  empresa habilitada per poder fer atenció domiciliária vinculada a Prestació de Serveis (PEVS)

Els serveis d'atenció domiciliària, permeten que les persones amb problemes de dependéncia puguin romandre en el seu domicili el màxim de temps possible.

 • Serveis d'atenció a la persona:
  • Higiene personal i de l'entorn.
  • Compra i preparació d'aliments.
  • Control d'alimentació, tensió arterial i glucémia.
  • Petites cures
 • Estimulació física i cognitiva:
  • Fisioteràpia i rehabilitació.
  • Manteniment de les activitats de la vida diària.
  • Psicoestimulació.
 • Acompanyament:
  • A la llar
  • A visites médiques i gestions
  • Durant la nit a casa o a l'hospital
  • A passejar
  • A les urgéncies hospitalàries de persones ingressades en Centres Residencials
 • Neteja de la llar