Atenció integral centrada en la persona

Centre de Dia el Serral

C/ Font del cabrer, 16, baixos
08755 Castellbisbal
Tel. 93.772.43.34

Email: elserral@mapserveis.org

El "Centre de dia El Serral" és un servei d’atenció diürna per a gent gran de titularitat municipal de l'Ajuntament de Castellbisbal. És un servei d'assistència a les activitats de la vida diària, concebut com un espai de vida que afavoreix l'autonomia i manté la persona usuària en el seu entorn personal i familiar. 

El servei disposa de 24 places, 16 de les quals són col·laboradores amb la Generalitat de Catalunya (Dpt. de Treball, Afers Socials i Família) i 8 són places privades.

A més del  transport adaptat, des del Centre s'ofereixen, tant a les persones usuàries habituals com a les persones grans del municipi, serveis de fisioteràpia de manteniment ii de podologia, totalment gratuït.

Com en tots els Centres gestionats per MAP, la filosofia de treball emprada està basada en el model d' ATENCIÓ INTEGRAL CENTRADA EN LA PERSONA, com a metodologia d’atenció per a millorar la Qualitat de Vida de les persones grans en situació de dependència. Per això es pretén dinamitzar el centre a través de la quotidianitat de les activitats des de l'enfocament biogràfic de les persones usuàries, i del foment de la participació comunitària i la inclusió social, fent del centre un entorn integrador i dinàmic, referent per la població de Castellbisbal.

Horari:

El Centre resta obert de les 9 h a  les 20 h. de dilluns a divendres.

Les estades poder ser en horaris de jornada complerta o en horaris convinguts.

Visita el nostre blog

Email: elserral@mapserveis.org