Atenció integral centrada en la persona

FORMACIO I SERVEIS PROFESSIONALS: 934 588 278 · mapbcn@mapserveis.org · formacio@mapserveis.org
SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA: 937 573 706 · sad@mapserveis.org
CENTRE DE DIA MATARÓ: 937 415 298 · mapserveis@mapserveis.org
Certificat Carta de serveis, centre de dia
Certificat Carta de serveis, atenció domiciliària

Centre de Dia les Teixidores

Av. de Jaume Campmajor, nº7
08440 Cardedeu
Tel. 93 744 22 98

Email: lesteixidores@mapserveis.org

El "Centre de dia Les Teixidores" és un servei per a gent gran de titularitat municipal de l'Ajuntament de Cardedeu, gestionat per l'empresa MAP Assessorament i Serveis S.L

El servei disposa de 30 places, 20 de les quals són concertades amb la Generalitat de Catalunya (Dpt. de Treball, Afers Scoials i Família)  i 10 són places privades.

És un servei diurn d'assistència a les activitats de la vida diària, concebut com un espai de vida que afavoreix l'autonomia i manté la persona gran en el seu entorn personal i familiar. 

Com en tots els Centres gestionats per MAP, la filosofia de treball emprada està  basada en el model d' ATENCIÓ INTEGRAL CENTRADA EN LA PERSONA, com a metodologia d'atenció per a millorar la Qualitat de Vida de les persones grans en situació de dependència. Per això s'hi segueixen programes diaris d'estimulació i de reeducació específica, amb els registres i avaluacions corresponents. 

El Centre de dia Les Teixidores és un centre obert a la població, que fomenta la integració, la participació i la interacció amb l'entorn.

Horari:

El Centre resta obert de les 8 h. a les 20 h. de dilluns a divendres.

Les estades poden ser en horari complert o en horaris convinguts.

Visita el nostre blog